WIELKI CYKL i jego wpływ na obecną cywilizację - BINALECTRUM

WIELKI CYKL i jego wpływ na obecną cywilizację

zmaterializowano 22 lutego 2016r

WIELKI CYKL i jego wpływ na obecną cywilizację

Istnieją dwa plany: materii i antymaterii. Wszystko co egzystuje na planie materii podlega cyklom. Cykle oddziałują na zachowania(a więc na psychikę), całe ciało(a więc na DNA) wszystkiego co egzystuje na planie materialnym.

Wedy dzielą egzystencję planu materialnego na 4 główne cykle:

 • Satja-juga (epoka prawdy, wiedzy i boskich cnót)
 • Treta-juga (epoka pośrednia: 75% boskich cnót & 25% ignorancji)
 • Dwapara-juga (epoka pośrednia: 50% boskich cnót & 50% ignorancji)
 • Kali-juga (epoka ignorancji: 25% boskich cnót & 75% ignorancji)

(każdy cykl posiada pod-cykle składające się z w/w epok)

Jako ludzkość znajdujemy się w epoce zwanej Kali-juga. Jest to okres powszechnie panującej ignorancji, gdzie boskie cnoty odwrócone są o 180° stopni. W związku z tym trzeba być odważną duszą materializując się w tej epoce pełnej wyzwań, by wytrwać w boskich cnotach przez życie krocząc.

Wielki cykl składa się ze 180 lat, dzielonych na 9 mniejszych cykli po 20 lat.

Obecnie znajdujemy się w przedostatnim cyklu trwającym od - do:

2004 – 2023

Jeszcze 7 lat(mamy aktualnie rok 2016) ludzkość będzie zmagała się m.in. z:

 • dążeniem do sukcesu materialnego oraz władzy - co może przerodzić się w tyranię
 • szczególnie widoczne będzie to dla obszarów: banki, korporacje, urzędy – rządy państw
 • aktami buntu i rebelii
 • zrywaniem paktów i globalnych umów

Za 7 lat (od 2016r.) wejdziemy w ostatni 20 letni cykl, a za razem będzie to zakończenie 180 letniego wielkiego cyklu.

2024 – 2043

Przez te 20 lat ludzkość będzie zmagała się z:

 • nieoczekiwanym wychodzeniem na jaw tajemnic (ukrytych przed społeczeństwem) i spraw z poprzednich 160 lat
 • ekstremalnymi emocjami (dot. ropy naftowej, chemicznych substancji, farmacji, nuklearnych elektrowni, pożarów)

JEŚLI LUDZKOŚĆ BĘDZIE ZORIENTOWANA KU ŻYCIU:

 • dzielenie się wiedzą, pomoc, służenie innym
 • dzielność ludzkości w trudnych chwilach i globalny idealizm

JEŚLI LUDZKOŚĆ BĘDZIE ZORIENTOWANA PRZECIW ŻYCIU:

 • uzależnieni się od pomocy innych (np. dotacji, pomocy społecznej, socjalnej, darów)
 • szerzenie kłamstwa, duchowe i mentalne zaślepienie prowadzone do upartości, życie w strachu
 • niehumanitarne akcje dla całej ludzkości

„Wielkie Otwarcie Wrót” - z tym terminem spotkałem się jakiś czas temu. Zastanawiałem się, do jakiej daty najbardziej pasowałby ów termin i biorąc pod uwagę powyższe dwa - 20 letnie cykle, przypuszczam, że otwarcie wrót może oznaczać okres 2024 – 2043 (wymuszając na ludzkości zakończenie rozpoczętych procesów z ostatnich 160 lat, aby zrobić miejsce na „nowe”). Natomiast przekroczenie wrót nastąpi po 2043 roku i będzie trwać 20 lat (wymuszając na ludzkości budowę nowych fundamentów pod kolejny wielki cykl).

Na chwilę obecną nie dotarłem do informacji o charakterystyce aktualnie trwającego wielkiego cyklu, tak więc i następne „zabarwienie” 180 lat jest mi nieznane.

Proszę pamiętać, że we wszystkim należy zachować harmonię.