Kontemplacja - BINALECTRUM
Odsłony: 871

Zapraszamy do kontemplacji nad poniższymi materiałami.


3 - 6 - 9


Cnoty boskie (teologalne / teologiczne)
wiara
nadzieja
miłość

Cnoty kardynalne
roztropność,
sprawiedliwość
umiarkowanie
męstwo

Cnoty obywatelskie
dyscyplina wewnętrzna
odpowiedzialność
tolerancja
uspołecznienie
uczciwość
sprawiedliwość

Cztery cnoty główne (kardynalne)

roztropność
sprawiedliwość
umiarkowanie
męstwo


Siedem grzechów głównych
pycha
chciwość
nieczystość
zazdrość
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
gniew
lenistwo


Oczyszczanie Płatków Serca

Jest to dwunastostopniowa ścieżka serca zwana radża jogą.

Ośrodek serca w tradycyjnych księgach opisywany jest jako kwiat lotosu o dwunastu płatkach.

Inne znaczenie symboliczne:
12 typów wibracji
12 strumieni energoinformacyjnych
12 wewnętrznych sił
12 numerologiczna
12 znaków zodiaku
12 ścieżek, możliwości
12 apostołów
12 towarzyszy Muhammada
12 zrealizowanych bodhisatwów w otoczeniu Buddy
12 godzin na zegarze

Oczyszczanie Płatków Serca jest to świadome podążanie 12 ścieżkami, które odsłaniają drogę ku ekspresji serdeczności i życzliwości.

Płatek wibracji KAM rozpoczyna ciąg lewej strony serca, który kończy się sylabą ĆAM. Prawą połówkę obiegu zegara rozpoczyna sylaba CZAM po prawej stronie mostka, a kończy sylaba THAM po prawej stronie kręgosłupa.

Każda energia kwiatu serca usuwa (wyrażając się precyzyjniej - przekształca lub transformuje) jedną z poniższych grup nieczystości w naszym charakterze, które wymienione są poniżej:

01 KAM - usuwa lubieżność, zmysłowość, pożądliwość, namiętności i pragnienia. Usuwa wszelkie przywiązania natury zmysłowej, oczyszcza sumienie
02 KHAM - usuwa ze wszelkich skłonności do oszukaństwa, nieuczciwości i samooszukiwania, iluzji, urojeń i złudzeń
03 GAM - usuwa niezdecydowanie, chwiejność, niezdolność do rozstrzygnięć i podejmowania decyzji
04 GHAM - usuwa wszelką skłonność do żalu, do użalania i rozgoryczenia
05 ŃAM - usuwa w nas nadzieje podszyte lękiem, która jest złudna i fałszywa, usuwa tę naiwność
06 ĆAM - usuwa wszelki niepokój, trwogę, obawę, lęk, skłonność do lękliwej troski czy fobii

07 CZAM - usuwa wysiłek fałszywych i nieszczerych starań, frustracje i depresje będące ich skutkiem oraz melancholię
08 DŹAM - usuwa z egoizmu (myślenia tylko o sobie kosztem innych), poczucia 'mój' i 'moje', ze wszelkiej stronniczości
09 DŹHAM - usuwa z arogancji, bezczelności i zuchwałości, a także niszczy skłonności buntownicze
10 NJAM - usuwa poczucie nieudolności, niekompetencji, pamiętliwość i skłonności do chowania urazy
11 TAM - usuwa skłonność do dyskryminowania i szufladkowania osób oraz ich różnego traktowania
12 THAM - usuwa wszelki opór i bunt jawiący się jako lekceważenie, postawę wyzywająco prowokującą, cienie wątpliwości

Przekształcając je w te występujące poniżej:

01 KAM - bezosobowość i beznamiętność, ponadpragnieniowość i niezależność wyższego rodzaju, suwerenność
02 KHAM - bezwzględna uczciwość i szczerość, prawdziwość, rzeczywiste i realne postrzeganie tego co jest
03 GAM - stanowczość i konsekwencja w podejmowaniu decyzji, zdecydowanie, konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność
04 GHAM - postawa szczerej skruchy, skłonność do zadośćuczynienia, stałość w obliczu zysku i straty
05 ŃAM - nadzieja oparta na ufności, prawdziwa wiara, moc, potęga wiary i ufności, święte zaufanie
06 ĆAM - męstwo, odwaga, nieustraszoność, uczucie jedności, braterstwa, grupowanie, odnajdywanie się w społeczności

07 CZAM - poczucie prawdziwych impulsów i woli serca, boska tęsknota pełna radości i błogości
08 DŹAM - bezstronność, zrównoważenie, szczery altruizm, rozwaga i rozważność, siła zwyciężania i pokonywania przeszkód, rozumienie przyczyn
09 DŹHAM - działanie zgodne z prawdą, obowiązkowość
10 NJAM - adekwatność, odpowiedniość, bycie zawsze na właściwym miejscu i we właściwym czasie, stosowność, żywotność
11 TAM - szacunek dla wszystkich, dostojeństwo, miłość i sympatia do wszystkiego
12 THAM - ochranianie innych i szacunek dla wszelkiego życia, czystość motywów, pełnia intuicji i siła koncentracji


jajo


eeneagram


czerwona krwinka


anatomia czlowieka


mistyczna tablica


 rozmiar afryki


 podzial komorki


zywioly


 klaestron wody okno pamieci


 oko


cdn...