Start - BINALECTRUM

Odważ*się*być*prawdziwym*sobą

,już czas

Trwaj

,w radości DUCHA

Podumaj

,dokąd właściwie żeglujesz

Co możemy wspólnie zmaterializować